moje služby k nehnuteľnostiam

 Poskytované služby vo vzťahu k nehnuteľnostiam:


Zriadenie OIB (chorvátskeho daňového čísla), bez ktorého tu nemôžete nič vlastniť, spisovať zmluvy, byť prihlásený, dlhodobo existovať - ​​zriaďujeme na základe overenej Plnej moci

Preverenie vlastníctva a dokumentácie o legálnosti predmetných nehnuteľností - možnosť zmluvného zastúpenia v Dalmácii, pokiaľ ste si nehnuteľnosť našli sami. Už od 2,5% (plus DPH) z kúpnej ceny.

Vyjednávanie o predajnej cene a podrobnostiach predaja a sťahovania

Pripravenie a odovzdanie dokumentácie na základe povinností Zákona o dani z predaja nehnuteľností

Odborná pomoc pri uzatváraní Zmluvy o zmluve budúcej a kúpnej zmluvy

Dohľad a pomoc kupcovi pri prepísaní vlastníckych práv do pozemkových kníh vrátane zaplatenia poplatkov

Naopak realitná kancelária nesmie zo zákona spisovať Kúpnu zmluvu!

Všetky údaje od klientov podliehajú zásadám GDPR

 https://nehnutelnosti.zazivir.cz/Trh s chorvátskymi nehnuteľnosťami je veľmi špecifický, minimálne 60% všetkých nehnuteľností nemá v poriadku dokumentáciu. Tá sa skladá zo stavebného povolenia, kolaudačného schválenia a zápisu vo vlastníckom liste na katastri. Veľa nehnuteľností má napríklad skutočného majiteľa odlišného od majiteľa uvedeného na vlastníckom liste. 

Preto sa neoplatí v Chorvátsku obchádzať realitnú spoločnosť, ktorá má všetky potrebné certifikáty a záruky, že dôjde k predaju nehnuteľnosti zákonitou cestou. 

Ja Vám garantujem, že všetky ponúkané nehnuteľnosti sú 100% čisté a spolupracujem iba s renovovanými agentúrami a maklérmi, ktorí majú všetky nutné certifikáty podľa legislatívy Chorvátska.


Pochopiteľne Vám zaistím prehliadky Vami vybraných nehnuteľností, pokiaľ prídete na dlhšiu dobu, pomôžeme so zabezpečením ubytovania.  Ďalej potom vieme pomôcť so všetkou legislatívou, ktorá je  spojená s jej kúpou, to znamená vyhotovením kúpnej zmluvy a zápis do katastra nehnuteľností, taktiež prihlásenie na daňovom úrade pre platbu dane z prevodu nehnuteľnosti. Pomôžeme vám s prevodom vody, elektriky, telefónu a poplatkov obci (komunalija) na Vaše meno.


Rozhodne sa oplatí na uzavretie zmluvy najať advokáta. Jeho odmena sa pohybuje od 1-1,5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pokiaľ však použijete moje služby  a mojich zmluvných právnikov tak platíte iba  paušál 1000 € (vrátane DPH) bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti, čo je opäť znateľná úspora a ste na 100% krytí proti všetkému. Preklad zmluvy vieme tiež zaistiť, cena stránky A4 je od 30 € (+DPH). 


Daň za prevod nehnuteľnosti od 01.01.2019 znížená na 3%, platí podľa chorvátskych zákonov kupec a vymeriava ju Finančný úrad na základe údajov z kúpnej zmluvy a podľa miestnych trhových cien. To je v prípade, keď dom bol postavený alebo pozemok nadobudnutý do 31.12.1997. Po tomto dátume sa zaviedlo v Chorvátsku DPH, takže novšie nehnuteľnosti už podliehajú DPH vo výške 25%. DPH samozrejme platí iba právnická osoba ako predávajúci, pokiaľ je platcom DPH. Pokiaľ nie je, platí sa len 3% daň, ale to v réžii kupujúceho.


Záujemca musí teda počítať s tým, že celkový obnos, ktorý bude musieť zaplatiť za nehnuteľnosť, sa skladá zo štyroch častí (v tomto poradí)


Ceny nehnuteľnosti dohodnuté s predávajúcim

Poplatkov za právnický servis (líši sa podľa služieb aj konkrétneho advokáta)

Sprostredkovateľské provízie RK - od 3 do 6% (+ 25% chorvátska DPH) z dohodnutej predajnej ceny nehnuteľnosti

3% dane z prevodu nehnuteľnosti (určuje Finančný úrad)

Chorvátske zákony sú v tomto veľmi špecifické a je potrebné ich prísne dodržiavať, inak hrozia dosť veľké finančné pokuty.


Ja  Vám tieto služby pomôžem zaistiť (nie však zaplatiť) v rámci sprostredkovateľskej provízie. 

Ďalšie poskytované služby našou spoločnosťou:

1) Založenie firmy v Chorvátsku na základe overenej Plnej moci

2) Prieskum trhu, zabezpečenie fungovania firemnej pobočky

3) Zastúpenie zahraničných klientov

4) Zaistenie obchodných kontaktov

5) Zariadenie vašej nehnuteľnosti

6) sprostredkovanie firmy na rekonštrukciu a iné 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

manuál ako zistím, že ide o podvodníka .. pri ponuke ubytovania

Dovolenka pri mori

Ubytovanie cez Booking. Čo robiť ak sa niečo pokazí?