SLOVÁCI A ČEŠI NA VIRE

 

- ako si vybaviť pobyt a hlasovacie právo ..keď už tu vlastníte svoju nehnuteľnosť bola by škoda nevyužiť aj túto možnosť.. ak čosi kľudne mi volajte rada vysvetlím..

POSTUP - OIB  - POBYT A HLASOVANIE

1.    V PRÍPADE AK NEMÁTE VŠETCIA PLNOLETY ČLENOVIA DOMACNOSTI – PRIDELENI OIB

je treba začať tu, a to nasledovne:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx

otvoríte si túto stránku

STRANA FIZIČKA OSOBA  

1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a

2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:

- europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili

- identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

NAPOMENA: U vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama  može se predati putem Internet forme „Pišite nam“ (odabrati temu i podtemu “Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a“). Više o tome pročitajte ovdje.

vyplníte toto tlačivo vo Worde ZAHTJEV-OIB

– naskenujete 

– odfotíte váš doklad OP / alebo PAS

a cez tento link zašlete

https://pisitenam.porezna-uprava.hr

vyklikate

prvý riadok / zahtjev za odredivanjem i dodjelivanjem OIB

podtema  - to isté

područni ured – vyberiete ZADAR

s týmto textom

Poštovanje, molim kao član obitelji vlasnika nekretnine na Viru da mi dodjelite OIB, hvala unaprijed

priložene datoteke / priloženy subor

davate sken toho vyplneného formularu

foto op alebo pas / obe strany pri OP

KONTAKT PODACI

VYPLNITE

Ime i prezime *

Adresa e-pošte *

Telefon *

Telefon * telefon v tvare pozor bez znaku plus teda 00421907358741  - to je samozrejme vaše tel číslo

Uzevši u obzir navedeno,

 * UPOZNAT SAM SA SVRHOM OBRADE PODATAKA

Tu dáte kvačku  - fajku

a dole stlačíte

Pošalji

- na zadaný email vám príde potvrdenie a následne po spracovaní vám príde link na prevzatie si prideleného OIB

- to si môžete vyzdvihnúť aj osobne – no postačuje elektronicky

2. ak už máte všetci plnoletý pridelený OIB

IDETE NA ADRESU policie – vybaviť privremeni boravak

Adresa: Put Murvice 9, Zadar

Radno vrijeme sa strankama / prac čas so stránkami

  • ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od  07.30 do 14.00 sati
  • utorak od 08.00 do 15.30 sati

TU vám dajú OBRAZAC na privremeni boravak a IZJAVU (to maju iba tam u nich)

Ten vyplníte – zaplatíte poplatky, ktoré som zhrnula dole nižšie oni vám tam povedia ktoré (zaplatiť obratom na pošte) prikladá sa to ku žiadosti o pobyt* :

PRIKLADAM kde stiahnete  OBRAZAC - vid link - klik na neho 

  https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/Obrazac%201a.pdf

ale pozor podpisujte až na mieste pred nimi

*

Upravne pristojbe za odobrenje privremenog boravka

Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi/postaji državljanin treće zemlje te odobren državljanin treće zemlje obvezan je platiti:

350 kuna upravnih pristojbi za izdavanje odobrenja privremenog boravka,*

240 kuna za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna u ubrzanom postupku.

70 kuna upravnih pristojbi za izdavanje biometrijske dozvole boravka.  

Iznosi se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji. 

70 kuna upravnih pristojbi za izdavanje biometrijske dozvole može se platiti i u državnim biljezima.

3   AK  UŽ MÁTE OIB AJ BORAVAK  -  IDEME NA ZAPIS DO ZOZNAMU NA HLASOVANIE VO VOLBACH 

Tento dokument   vzor tu :

..................................................................................................................................................

                                                                                   LOKALNI IZBORI

 

 

 

Na temelju članka 3. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 92/10), dajem sljedeću 

 

 

 

I Z J A V U

 

 

 

I

 

Državljanin/ka sam ___________________________________________________________________.

                                                                       (naziv države)

 

 

U Republici Hrvatskoj imam prijavljeno prebivalište / boravište na adresi

 

______________________________________________________________________________________.

(naselje, ulica, kućni broj i podbroj)

 

 

Prethodno mjesto mog boravišta u inozemstvu __________________________________________

 

______________________________________________________________________________________.

                                                           (država, mjesto, ulica i kućni broj)

 

 

 

 

 

II

 

Nisam lišen/a prava glasovanja u _______________________________________________________

                                            (naziv države)

čiji/a sam državljanin/ka.

 

 

 

 

_____________________________

                                                                                                     (ime i prezime)

                                                                                  

 

                                                                                     ______________________________

                                                           (OIB)

 

 

 

                 (potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

...................................................................................................................................................

(keďže tu nejde dať dokument na stiahnutie kopirujem text, ktorí si uložíte vo worde) 

– vyplniť – ísť k notárovi  a overiť podpis 

-        NECHAJTE SI UROBIT DVA ORIGINALY – ALEBO OVERENU KOPIU

-        PLUS SI NECHAJTE PO OVERENI AJ PRE SEBA KOPIU

4. bod a posledný krok je

TENTO DOKUMENT - overený 

doručiť na túto adresu : prízemie vpravo kancelária

Kontakt osoba / NASELJE VIR / TOMISLAV VERSIČ

Osoba ovlaštena za vođenje popisa birača Tomislav Veršić,

023/350-124, 023/350-172 ili u ured na adresi

Ivana Mažuranića bb., ZADAR – NA ROHU S ULICOU Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, 23000, Zadar

Registar birača:   REFERENT ZA POVJERENE POSLOVE

Tomislav Veršić   023/350-124   tomislav.versic@zadarska-zupanija.hr


Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20   tel: 023/350-172   tel: 023/350-158   fax: 023/350-157

VERIM ŽE JAZYK A VYPLNENIE TLAČIV V CHORVATSKOM JAZYKU NEBUDE PROBLEM

zoznam notárov - javni bilježnik 

výber je na vás - sadzba za overenie podpisu je všade rovnaká 

JAVNI BILJEŽNIK SUZANA HRABRA

Javni bilježnik, Zadar

Adresa: Ul. don Ive Prodana 4, 23000, Zadar

Radno vrijeme: 

Otvoreno ⋅ zatvara se u 15

Telefon: 023 312 166


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

manuál ako zistím, že ide o podvodníka .. pri ponuke ubytovania

Dovolenka pri mori

Ubytovanie cez Booking. Čo robiť ak sa niečo pokazí?