reklamácie ako na to ?

 

Milí klienti portálu Zaži Vir 

portál zazivir.sk je na to aby ste mali bezpečne vykonanú rezerváciu ubytovania.

V prípade reklamácie viď text nižšie na postup, Vašu informáciu posunieme majiteľovi. Avšak nevidíme dôvod písať na portál zazivir.sk súkromne do správ a neriešiť si situáciu priamo s majiteľom na mieste. Ak však sa toto stane, my vašu informáciu posunieme majiteľovi. Každý majiteľ sa snaží danú situáciu obratom vyriešiť!


V prípade ak nájdete v ubytovaní plieseň, alebo nejaký iný nedostatok. Verte nám, že nás to mrzí rovnako ako majiteľa.  Bohužiaľ toto sa stáva a na to nevie nik vplývať, hlavne ak v čase pred príchodom boli obrovské dažde. Berte však na vedomie, že prípravok na okamžite odstránenie menšej plesni v skrinke ma bohužiaľ atypicky "zápach" a je určený na použite vo vnútorných priestoroch bez nejakého zlého vplyvu na zdravie a je to iba dočasne. Treba dobre vetrať!

My ani domáci tento stav nevieme ovplyvniť. Na ostrove Vir je jednoducho iná klíma a iná vlhkosť prostredia ako vonku tak vnútri.


 Rovnako ako keď silný vietor vysunie satelit a mate znemožnene na tv dostupnosť programov. No široká ponuka tv programov nie je samozrejmosť a nie je základ na určenie ceny za ubytovanie.

 Preto ani vaše správanie, že z dôvodu nefunkčnosti pár programov odmietnete úhradu plnej sumy za ubytovanie v deň príchodu nie je v poriadku!!!


Prikladáme aj výber z našich obchodných podmienok a informácií, ktoré nájdete a sú stále dostupné na stránke.

 


Po tom ako ste si vybrali náš ostrov VIR, kde si dokážete predstaviť svoju dovolenku v Chorvátsku, Vás čaká nasledujúci krok, a to zaslanie požiadavky majiteľovi konkrétneho objektu (časť kontakt). Našou úlohou je skontaktovať klienta s prenajímateľom a pomôcť im zrealizovať základnú komunikáciu za účelom vykonania rezervácie, pričom my z tejto situácie finančne neprofitujeme, pretože nie sme turistická agentúra, ale len súkromná osoba, ktorá spravuje svoj webový portál, tj. blog a vlastníkom apartmánov poskytujeme bezplatné služby a to najmä vo forme ich prezentovania sa v tomto webovom priestore.

 

kto sme ???

 

 

Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií.
Spôsob vykonania storna zrušenia rezervácie upravujú rezervačné podmienky a obchodné podmienky. Preto je potrebné presne špecifikovať o čo má zákazník – klient – hosť presne záujem.

2. Reklamácie sa vybavujú počas pracovného týždňa a doby v tej prevádzke, kde bola sprostredkovaná služba poskytnutá. Vždy písomne.

Pracovník na predaji – senior sales manager alebo junior salesforce nie je oprávnená osoba sa vyjadriť k stornu, reklamácii alebo zrušeniu rezervácie.

3. K reklamácii je potrebné vždy písomne na email z ktorého Vám bol odoslaný voucher na ubytovanie – zaslať potrebné doklady a dôkazy o tom, že storno a zrušenie rezervácie je opodstatnené.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví zápis a každá reklamácia bude detailne preskúmaná.

5. zástupca portálu ZAŽI VIR písomne oznámi zákazníkovi – klientovi – hosťovi – spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie tj od doručenia emailu.

 obchodné podmienky

 

po sezóne 2023 určite spíšeme témy, ktoré nespadajú pod kompetenciu portálu ZAŽI VIR ako reklamácia

- nefunkčná tv 

- nedostatok wc papieru 

- hluk okolia alebo prílišné ticho 

- veľa ľudí na pláži alebo kamienky, ktoré vás tlačia pri vylihovaní 

- počasie 

- menšie hygienické nedostatky 

- nesvietiaca žiarovka 

- není elektrika 

- porucha na klimatizácii či bojleri 


 Našu úlohu sme si splnila a Vám zabezpečili ubytovanie podľa Vášho výberu! 

Hore spomenuté nedostatky je čisto zodpovednosť majiteľa ubytovania, alebo služby pre hostí! 


s prianím príjemnej dovolenky   team www.zazivir.sk


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

manuál ako zistím, že ide o podvodníka .. pri ponuke ubytovania

Dovolenka pri mori

Chorvátsko mení spôsob výberu mýta: Pozrite sa, kedy sa spustí nový systém a čo sa ešte zmení