recyklovanie odpadu na ostrove VIR

 #ČISTÉJEPEKNE

Mestský podnik Čisti otok vytvoril šesť zón na zber odpadu, nový harmonogram zberu odpadu tak bude platiť od 1. februára.


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD BUDE VÝKUPOVAŤ DVAKRÁT TÝŽDEŇ POČAS TRI LETNÝCH MESIACOV, RAZ MIMO SEZÓNU, V KAŽDEJ ZÓNE BUDE VÝKUPOVAŤ PAPIER A PLAST 1 X ZA TÝŽDEŇ.


Odvoz separovaného a zmesového komunálneho odpadu podľa nového harmonogramu sa bude uplatňovať od 1. februára tohto roku – takú informáciu sme dostali od podniku komunálnych služieb Čisti otok. Ostrov Vir sa tak rozdelí na šesť nových zón, kde sa bude odpad vykupovať raz týždenne až do začiatku letnej sezóny a následne počas troch letných mesiacov dvakrát týždenne (zmesový komunálny odpad).


- Poučení z doterajších skúseností so zberom odpadu sme sa rozhodli zmeniť zóny a zmeniť spôsob zberu odpadu. Budeme mať šesť zón, kde sa bude zbierať odpad podľa denného harmonogramu tak, že v každej zo zón sa bude zbierať odpad raz týždenne. V ten istý deň odvezieme papier, plasty a zmesový komunálny odpad - oznamuje nový harmonogram riaditeľ Čist otok Željan Kalac. Zmenu prinieslo zohľadnenie skutočných potrieb občanov pri výkupe separovaného odpadu, teda papiera a plastov.


- Separovaním odpadu do žltých a modrých nádob sa znižuje množstvo odpadu v zelených nádobách na zmesový komunálny odpad. To znamená, že mimo letnej sezóny nepotrebujeme odvážať odpad dvakrát do týždňa – dodáva riaditeľ Kalac s tým, že od 15. júna do 15. septembra sa bude odvážať zmesový komunálny odpad dvakrát týždenne, pričom plast a papier budú odoberať raz týždenne. Informácie o novom harmonograme a zónach výkupu odpadu bude spoločnosť Čisti otok občanom distribuovať prostredníctvom dvoch druhov letákov. Jeden leták obsahuje informácie o zónach a pridružených uliciach a druhý je poradcom pre separáciu odpadu. Zjednodušene povedané, leták vysvetľuje, aký odpad môže ísť do žltých a modrých nádob a čo nesmie zostať v nádobách na triedený zber. Ide, hovoria na Čistom otoku, o dôležité informácie o výbere odpadu.


- Nebudeme kupovať koše na papier a plasty, v ktorých nájdeme odpad, ktorý tam nepatrí. Preto sa snažíme našim užívateľom a občanom ostrova poskytnúť všetky potrebné a užitočné informácie o separovaní odpadu, pretože separácia odpadu okrem iného znižuje cenu zmesového komunálneho odpadu. Zároveň znižujeme množstvo odpadu, ktorý sa nelegálne ukladá do prírodného prostredia a do zeleného prostredia – dodáva Kalac.


Ceny odvozu odpadu zostali rovnaké, teda platné od 1.9.2022, teda povinná minimálna cena verejnej služby pre všetkých užívateľov (domácnosti) je 6,59 eura plus DPH, vyprázdnenie 120-litrovej nádrže stojí 0,80 eura plus DPH 240 eur. -litrová nádrž 1,59 EUR plus DPH a 1 100 litrová nádrž 7,30 EUR plus DPH. Všetky tieto informácie sú dostupné na webových stránkach spoločnosti (www.cistiotok.hr) a obce Vir (www.vir.hr). Naďalej platí vymoženosť, že tri kubické metre objemného odpadu sa odvezú raz ročne zadarmo, pričom stavebný odpad sa odvezie podľa objednávky užívateľa a cenníka služieb SP Čisti otok.


PROBLÉM S ODDELENÍM ODPADU SA VYRIEŠI


Minulé leto prinieslo na ostrove veľkú nervozitu pri včasnom odvoze separovaného odpadu a príčinu odhalil rozbor sezóny.


- Najväčší vplyv na spomalenie procesu odvozu odpadu malo rozdelenie žltých a modrých nádob na separovaný zber odpadu. Kým predtým sme odpad zbierali výlučne do vriec, proces prebiehal oveľa rýchlejšie. Teraz máme dva kamióny na zber separovaného odpadu, ktorý bolo treba často vyprázdňovať a odviezť na autorizovanú skládku – upozorňuje riaditeľ Kalač a vysvetľuje, že práve z tohto dôvodu vznikli nové zóny a následne sa znížil počet užívateľov v každej zóne. Namiesto raz za dva týždne, ako tomu bolo doteraz, bude Čisti otok odvážať separovaný odpad raz týždenne.


- Menší počet používateľov v každej zo zón, približne dvetisíc, nám prinesie funkčnejšiu prevádzku. Do popredia sa to dostane najmä v letných mesiacoch, kedy budeme zbierať zmesový komunálny odpad dvakrát týždenne a plast a papier v každej zo zón raz týždenne. Nakoľko ešte plánujeme nákup komunálnej techniky a špeciálnych vozidiel na odvoz odpadu, rušíme tlak, ktorý existoval minulé leto - hovorí riaditeľ Čist otok.


  NOVINKOU SÚ VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY


- Apelujem na všetkých našich užívateľov a občanov Viru, aby kontajnery na papier a plasty používali výhradne na papier a plasty. Časť problému so zberom odpadu, ktorý sme mali minulé leto, spočíva v tom, že žlté a modré koše slúžili na odkladanie zmesového komunálneho odpadu, takže sme ich nevysýpali. Zákon nám to zakazuje – upozorňuje riaditeľ Kalač. Dodatočne sa takýto problém bude riešiť výstražnými nálepkami, ktoré zamestnanci Čisti otok nalepia na odpadové nádoby (koše) tých užívateľov, ktorí nedodržiavajú pravidlá o triedení odpadu. Nálepka informuje užívateľa, že nádoba na odpad nebola vyprázdnená, pretože nie je riadne označená, teda nespĺňa normy alebo je poškodená, a v treťom prípade, že obsah nádoby (druh odpadu) nezodpovedajú účelu nádoby. Nádoby na separovaný odpad, ktoré neobsahujú dostatočné množstvo odpadu, sa nebudú zbierať.


ČO SA MÔŽE A ČO NESMIE ODKLADAŤ DO KOŠÍKOV NA PAPIER


Noviny, časopisy, prospekty, katalógy, zošity, knihy, obrázkové knihy, kartón, kancelársky papier, listy a papierové vrecia je možné vhadzovať do kontajnera na papierový odpad, t. j. do modrej nádoby, zatiaľ čo tetrapakové obaly, indigový a uhlíkový papier sa nesmú likvidovaný , fotografie a fotopapier, zaolejovaný a znečistený papier (kartóny od pizze), plienky, plastifikovaný a metalizovaný papier, papierové vreckovky a pod.


ČO SA MÔŽE A ČO NIE JE VHODNÉ DO PLASTOVÝCH KOŠOV


PET obaly (fľaše na nápoje, mlieko, jedlý olej, obaly od kozmetických výrobkov, obaly na potraviny), plastové vrecká, obaly od čistiacich prostriedkov, plastové príbory, tetrapak a plastové hračky je možné vhadzovať do plastového kontajnera alebo žltého koša a PET obaly vyrobené nebezpečných látok, chemikálií a motorových olejov, tapety, polystyrén, špongie, zubné kefky, káble (napájacie, sieťové), dáždniky, športové lopty, zapaľovače a pod.

 


FOTO: Prvé dva letáky obsahujú informácie o zónach a pridružených uliciach, ďalšie letáky sú akýmsi poradcom pri separovaní odpadu. Výstražný štítok nalepený na nádobe informuje užívateľa, že nádoba na odpad nebola vyprázdnená, pretože nie je riadne označená, nespĺňa normy alebo je poškodená a že obsah nádoby (druh odpadu) nezodpovedá účelu kontajnera.


tak si to zhrnieme: 

Papier, kartón, viacvrstvové kartónové obaly
 [modrý kôš]

Čo dáme do modrého koša?
NOVINY, ČASOPISY, PROSPEKTY, KATALÓGY, PAPIEROVÉ TAŠKY, KANCELÁRSKY PAPIER, OBÁLKY, ZOŠITY, KNIHY BEZ PLASTIFIKOVANÝCH OBÁLOK, KARTÓN, KARTÓNOVÉ OBALY, KARTÓNOVÉ KRABICE NA VAJCIA

Plast a kov  
 [žltý kôš]

Čo dáme do žltého koša?
VŠETKY TYPY PLASTOVÝCH, PLASTOVÝCH OBALOV A FĽAŠI, PLASTOVÉ TUBY, PLASTOVÉ TAŠKY A FÓLIE, ŠAMPÓNY A ČISTIACE PROSTRIEDKY, POHÁRKY, KOVOVÉ viečka a viečka, PLECHOVKY, PLECHY, HLINÍKOVÁ FÓLIA

PLASTOVÉ STOLIČKY, STOLKY A STOLIČKY a podobné veci, ktoré sa nezmestia do žltého koša, sa likvidujú na zbernom dvore

Zmesový komunálny odpad 
[zelená nádoba]

Odpad likvidujeme aj do zeleného koša pomocou vriec!
Do zeleného koša vyhodíme len to, čo sa nedá nijako využiť.
Keď sme vyseparovali všetok užitočný odpad, vložíme do zeleného koša:
VLHČENÉ UTIERKY, BAVLNA, ŠPINAVÚ MASTNÚ HANDRU A PAPIERE, HUBKY, GUMY, ŽILETKY NA HOLENIE, TABAKOVÉ Zostatky, HYGIENICKÉ VLOŽKY, OBSAH VRECKA DO VYSÁVAČOV.

Zberné nádoby sú v našich apartmánoch umiestnené na dvore pri bránke, smer východ na ulicu.

Prosíme hostí, aby v letnom období smeti vynášali častejšie z dôvodu vysokých teplôt, aby sme predchádzali zápachu v apartmánoch. 

Deň vývozu je:
Zelená utorok a piatok ráno 
Modrá  Žltá - ak je plná nádoba 1x v týždni - štvrtok 

Taktiež s a snažíme robiť osvetu, aby si hostia svoje odpadky po sebe odnášali  z pláže.

zazivir.sk #záležínámnaochraneživotnéhoprostredia
SRIDNJE KUĆICE X - apartmán EMA JE ZONA 4 

ODVOZ UTOROK A PIATOK - PRE MKO - miešaný komunálny odpad 
ODVOZ ŠTVRTOK - PRE PA a PL - papier a plastika

OD 01.01.2023.
 

Odstraňovanie papiera (PA) a plastov (PL) sa bude vykonávať raz týždenne na zónu.

Rovnako ako zmesový komunálny odpad (MKO).

V LETNÝCH MESIACOCH OD 15.06. – 15.09.
 

Zmesový komunálny odpad (TKO) sa bude zbierať dvakrát týždenne.

Podľa zón 
prvá a druhá zóna - pondelok a štvrtok
tretia a štvrtá zóna - utorok a piatok
piata a šiesta zóna - streda a sobota

Odvoz separovaného odpadu 
– papier (PA) a plast (PL) bude realizovaný 1x týždenne počas celého roka.

MKO – zmesový komunálny odpad / PL – plast / PA – papier
Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

manuál ako zistím, že ide o podvodníka .. pri ponuke ubytovania

Dovolenka pri mori

Ubytovanie cez Booking. Čo robiť ak sa niečo pokazí?