sväté miesto Marija Bistrica - púť

 Svätyňa Bohorodičky Bistrica


Svätyňa Panny Márie Bistrickej je národná chorvátska mariánska svätyňa a jedno z najnavštevovanejších pútnych miest v Chorvátsku. Bazilika Panny Márie Bistrickej sa nachádza na vyvýšenom mieste v centre Marija Bistrica a je chránenou kultúrnou pamiatkou. Okrem jednoloďového kostola obohnaného cinktorom, ktorého súčasťou je fara, je tu aj novšia kaplnka sv. Petra, kaplnka sv. Kataríny a sv. Jozefa na priestranstve pred kostolom a Kalvária na susednom kopci. Farnosť sa spomína už v roku 1334 a súčasná podoba stavby, ktorá v duchu historizmu spája gotickú, barokovú, florentskú a nemeckú renesančnú podobu, je výsledkom rozšírenia staršieho kostola a prestavby pod vedením Hermanna Bollé v roku 1879. Freska od Z. Šulentića na víťaznom oblúku svätyne je najmonumentálnejšou nástennou maľbou 2. polovice 19. storočia v severozápadnom Chorvátsku.


História

Socha Panny Márie Bistrickej pochádza z 15. storočia a nachádza sa v kostole na Vinskom vrchu. Pre nebezpečenstvo zo strany Turkov sochu Panny Márie premiestnili do farského kostola v Bistrici a v roku 1650 ju zamurovali do jedného z okien. Úsilím záhrebského biskupa Martina Borkovića bola socha v roku 1684 nájdená a umiestnená na čestnom mieste. Vtedy aj na tomto mieste začali početné púte.


V roku 1715 daroval chorvátsky parlament hlavný oltár na počesť Panny Márie Bistrickej, v roku 1715 pápež Benedikt XIV. rozdával odpustky pútnikom, ktorí sa spovedajú a prijímajú. V roku 1880 požiar poškodil celý kostol okrem hlavného oltára so sochou Bohorodičky Bistrickej, ktorý zostal úplne nepoškodený. Architekt Hermann Bolle zrekonštruoval a rozšíril kostol a okolo svätyne vybudoval cintorín. Pápež Pius XI. vyhlásil Chrám Matky Božej Bistrica za baziliku minor (bazilika minor). V roku 1935 záhrebský arcibiskup Dr. Antun Bauer korunoval zázračnú sochu Márie a Ježiška zlatými korunkami a Máriu vyhlásil za Kráľovnú Chorvátov. Hovorcom bol vtedy koadjútor arcibiskup Dr. Alojzije Stepinac. Do kostola sa vlámali 30. marca 1938, vlamači a vzácnu korunu zobrali, no pri úteku ju stratili. V roku 1971 biskupská konferencia vyhlásila svätyňu Bistrica za národnú svätyňu celého chorvátskeho národa a rozhodla, že sviatok Panny Márie Bistrickej sa bude sláviť 13. júla. V roku 1984 sa v Mariji Bistrici konal Národný eucharistický kongres.


Obrazy na cintoríne namaľoval Ferdo Quiqerez, v rokoch 1982 až 1984 ich reštauroval akademický maliar Vladimír Pavlek. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil kardinála Alojzije Stepinaca za blahoslaveného 3. októbra 1998 v Mariji Bistrici, keď bola svätyňa pri tejto príležitosti špeciálne vyzdobená a rozšírená.

    Záhrebský arcibiskup Josip Bozanić otvoril Karmel Panny Márie Bistrickej a blahoslaveného Alojzija Stepinca a vysvätil kláštorný kostol 12. februára 2000. V roku Veľkého jubilea 2000 sa rozhodnutím Josipa Bozanića Bazilika Panny Márie Bistrickej stala jedna zo štyroch kajúcich cirkví. Kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší vedúci Kongregácie pre náuku viery a neskorší pápež Benedikt XVI., navštívil 8. novembra 2001 Mariju Bistricu. Nájdete tu aj  postavený pomník pápežovi Jánovi Pavlovi II. na úpätí Kalvárie, ktorý bol vysvätený  18. mája 2003.


Marija Bistrica je jednou z najobľúbenejších a najnavštevovanejších mariánskych svätýň v Chorvátsku. Názov miesta je kombináciou mena Presvätej Bohorodičky, ktorej je na mieste socha, a rieky Bistrica, ktorá miestom preteká. Približne 500 000 veriacich sa zúčastňuje približne 50 pútí, ktoré sa konajú od začiatku apríla do konca októbra. 

Marija Bistrica sa nachádza v Krapinsko-zagorskej župe, asi 27 km po ceste severne od Záhrebu, severne od pohoria Medvednica.


#úsmev na tvári #púť #tradícia #viera #chorvátsko #jeseň #kostol #svetobežník

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

manuál ako zistím, že ide o podvodníka .. pri ponuke ubytovania

Dovolenka pri mori

Ubytovanie cez Booking. Čo robiť ak sa niečo pokazí?